Slider

София


София

София е една от най-древните европейски столици. Историята й датира отпреди 7000 години. В VІ-V хил. пр.Хр. тук е съществувало неолитно селище.

През VІІІ в. пр.Хр. около термалните извори в днешния център се заселва тракийското племе серди. Тяхното селище се е наричало Сердонполис.

В началото на I в. градът е завладян от римляните и става център на административна област в провинция Тракия под името Сердика, а по-късно е преименуван на Улпия Сердика в чест на император Марк Улпий Траян.

В края на IIІ в. се превръща в столица на провинция Вътрешна Дакия.

През V-VI в. селището преживява нашествията на хуни, готи и други варварски племена.

През 809 г. влиза в пределите на българската държава и заради средищното си местоположение получава името Средец.

В периода 1018-1194 г. градът е включен в територията на Византия под името Триадица. По-късно е наречен София. Най-старият документ, в който е цитирано днешното име на града, е грамота от 1382 г., връчена от цар Иван Шишман на Драгалевския манастир.

От XIV в. до 4 януари 1878 г. градът е част от Османската империя. Освободен е от руски войски под командването на ген. Гурко.

На 3 април 1879 г. Учредителното събрание във Велико Търново по предложение на проф. Марин Дринов избира селището за столица на Княжество България.

Древна София - http://visitsofia.bg/catalog/bg/Drevna_Sofia/index.html#/

Средновековна София - http://visitsofia.bg/catalog/bg/Srednovekovna_Sofia/index.html#/

Модерна София -  http://visitsofia.bg/catalog/bg/Moderna_Sofia/index.html#/